Styrelsen
Styrelseinformation Möja Konsumtionsförening

Mejl: styrelsen@konsummoja.se

Ordförande Jan Andersson
Vice ordförande Cathrine Andersson
Ledamot Caroline Undin
Ledamot Fredrik Scholander
Ledamot Anders Sjölinder

Föreningschef Annika Karlsson