Långvik

Efter att FHM i början av maj tagit beslut om hur de just nu gällande  rekommendationerna kommer att se ut under sommaren kan vi ta beslut när/hur vi kan öppna Coop Långvik. Vi följer de rekommendationer som FHM samt SVDH beslutar. Möten hålls med Coop centralt kontinuerligt för att säkerställa att vi följer de rekommendationer som finns för allas säkerhet. Vi återkommer så fort vi kan med beslut.