Styrelsen
Styrelseinformation Möja Konsumtionsförening

Mejl: styrelsen@konsummoja.se

Ordförande Erik Pettersson
Vice ordförande Cathrine Andersson
Sekreterare Per Kristiansson
Ledamot Caroline Undin
Ledamot Carina Petterson

Föreningschef Annika Karlsson