Styrelsen
Styrelseinformation Möja Konsumtionsförening

Mejl: styrelsen@konsummoja.se

Ordförande David Samuelsson
Vice ordförande Cathrine Andersson
Ledamot Henrik Elvin
Ledamot Kerstin Andersson
Ledamot Anders Sjölinder
Ledamot Christer Flodfält
Ledamot Börje Caesar

Föreningschef Annika Karlsson