Protokoll från extrastämman 19/12

Protokollet från extrastämman den 19/12 är publicerat och ligger under medlemsinfo.

Deltagarinformation inför extrastämman den 19/12

Deltagarinformation inför extrastämman  den 19/12 finns på medlemsinfosidan!

Kallelse till extra föreningsstämma 19/12

Kallelse till extra föreningsstämma ligger under medlemsinfo.

Medlemsbrev 10/11-2020

Ett nytt medlemsbrev har publicerats och ligger under medlemsinfo.

Nytt medlemsbrev 30 september!

Ett nytt medlemsbrev har publicerats och ligger under medlemsinfo.

Medlemsbrev om möten 15 & 22/9

Medlemsbrev om möten 15 & 22/9 finns under medlemsinfo

Nytt medlemsbrev med information om en extra föreningsstämma den 22 september.

Nytt medlemsbrev med information om en extra föreningsstämma den 22 september. Finns under medlemsinfo.

Ny medlemsinformation 3/8

Ny medlemsinformation finns under medlemsinfo