Kortpelaren i Långvik är lagad!

Kortpelarens dator är utbytt och nu fungerar allt som det ska!