Coop Långvik

Planeringen för Långvik pågår för fullt!
Vi kommer att öppna och vår förhoppning är att
det kommer att bli i midsommarveckan!

FHM:s rekommendationer ligger kvar fram till preliminärt 15/7 så vi kommer att kunna ha 4 personer samtidigt i butiken.

För att underlätta för både personal och er kunder kommer vi även i år att ha påfyllnadsstängt.

I år kommer butiken som ett led i att bli en hybridbutik vara kontantfri.