Kortpelaren till bränslet i Berg är ur funktion!

Det går inte att tanka i Berg då kortpelaren är ur funktion.
Bränsle finns i Långvik!