Protokoll från extrastämman 19/12

Protokollet från extrastämman den 19/12 är publicerat och ligger under medlemsinfo.