Deltagarinformation inför extrastämman den 19/12

Deltagarinformation inför extrastämman  den 19/12 finns på medlemsinfosidan!