Kallelse till extra föreningsstämma 19/12

Kallelse till extra föreningsstämma ligger under medlemsinfo.