Information om de nya öppettiderna för automatstationer och att upphakningsfunktionen är borttagen!

Allt handlar om säkerhet!

På en och samma sjöbensinstation kan det både finnas mätarskåp som har betjäning

(bemannade, kassa) och mätarskåp som kunden själv hanterar via kort (”automat”).

 

Detta innebär att sjöbensinstationer inte kan sorteras i ”bemannade” eller

”automatstationer” på motsvarande sätt som på land, fastän detta har betydelse för vad som krävs för att uppnå likvärdig säkerhet.

Under högsäsong är det många ovana eller på annat sätt ovarsamma båtmänniskor ute på sjön.

Att tanka en båt är inte som att tanka en bil på land där drivmedlet rinner ner på backen, utan drivmedlet hamnar i vattnet eller i kölsvinet och sedan där gasar av sig.

För betjänade mätarskåp finns stationspersonal till hands för att hjälpa till och övervaka tankning på ett sätt som inte är möjligt för obemannade mätarskåp eller rena automatstationer.

Bemanningen fungerar därmed som en organisatorisk säkerhetsåtgärd på en anläggning som har båda mätarskåpstyperna.

Att under högsäsong enbart bedriva sjöbensinstationer som bemannade stationer ger en god säkerhet när riskerna är som högst i hanteringen.

Det kan vara direkt olämpligt att mätarskåpen på en sjöbensinstation under högsäsong går att använda som automatstation nattetid.

Detta gäller även om mätarskåpen är förlagda på land.