Årsmötesprotokoll & medlemsbrev

Nu finns årsmötesprotokollet från den 15/5 upplagt och ett medlemsbrev från styrelsen på sidan medlemsinfo.