Möja Konsumtionsförening info@konsummoja.se 08-571 61 200